Wat je moet weten over brandveiligheid en technische bouwfolies

Brandveiligheid van de gebouwschil krijgt steeds meer aandacht. Dat brengt ook strengere wetgeving met zich mee. Hierdoor moeten steeds vaker extra voorzieningen getroffen worden om te borgen dat het eindresultaat – de gebouwschil – niet brandt of dat de brandveiligheid voldoende is geborgd. Technische bouwfolies spelen in het eindresultaat een niet te onderschatten rol.

Strengere wetgeving brandveiligheid

Er zijn globaal 3 redenen waarom wetgeving rondom brandveiligheid van gebouwen steeds strenger wordt:

  1. We gaan steeds vaker hoger en op andere manieren bouwen. Technische bouwfolies zijn hierin mede bepalend voor de brandveiligheid, bijvoorbeeld omdat een gevel steeds vaker bestaat uit een houtskeletbouwstructuur.
  2. Ook vanuit verzekeraars komen steeds meer aanvullende eisen. Niet alleen de architect of aannemer, maar ook de brandweer en verzekeraar kijken steeds kritischer mee. Niet in de laatste plaats dankzij de toename van het plaatsen van pv-panelen. Voldoet de brandklasse niet? Dan kun je het gebouw simpelweg niet verzekeren.
  3. De nieuwe Wkb doet uiteraard ook een duit in het zakje. De vereiste documenten en spelregels leiden tot meer of andere wetgeving, maar zeker ook tot strengere handhaving.

Technische bouwfolies en brandveiligheid

Door brandwerende technische bouwfolie toe te passen in plaats van standaard technische bouwfolie voorkom je verspreiding van brand. Zo zie je bij standaard spinvliezen dan het vuur uitwijkt en zich alle kanten op verspreidt. Brandwerende bouwfolies branden alleen in een rechte lijn waarna dit na 15 tot 20 cm stopt. Dit type bouwfolie is vlamdovend en draagt dus niet bij aan het voortplanten van het vuur. Tenminste, als je technische bouwfolies met brandklasse B toepast. Dat is ook wat de Europese norm EN-13501 voorschrijft. Daarnaast zijn deze bouwfolies waterkerend, dampopen en uv-bestendig (optioneel).

De juiste folie voor de juiste toepassing

Om de juiste technische bouwfolie toe te bepalen, let je op de volgende zaken:

  • Is er sprake van open of gesloten gevelbekleding? Dit bepaalt de keuze van het materiaal.
  • Stel ook altijd op voorhand al de vraag of er een brandeis op de gevel zit.
  • Is er bij pv-panelen sprake van een gesloten of open systeem? Dit bepaalt het type technische bouwfolie dat ingezet wordt.

Betreft het traditionele gevels met hout of plaatmateriaal? Dan adviseren we volledige systemen die getest zijn. Gaat het over gevels met bijvoorbeeld pv-panelen of een andere opengewerkte gevel met bijvoorbeeld staal? Dan dien je altijd een end use-test te doen om aan te tonen dat je voldoet aan brandklasse B. In zo’n geval bouwen wij bij Morgo Folietechniek samen met de andere betrokken partijen de onderdelen op en gaan hiermee gezamenlijk naar een brandlab.

Tenslotte is het belangrijk om de juiste toebehoren te gebruiken. Komen er bijvoorbeeld tengels met dichtingsbanden op een houten gevel, dan kunnen de nagels hiervan door de bouwfolie gaan. In die gevallen wordt een FR-kwaliteit band toegepast. Het is ook belangrijk dat je de overlappen sluitend maakt. Bij Morgo Folietechiek leveren we een compleet programma, zoals Firestop FR, vrijhangend getest met als eindresultaat brandklasse B.