In de bouwsector is het partnerschap tussen leveranciers en klanten van cruciaal belang om gezamenlijk te kunnen streven naar een hoger kwaliteitsniveau. Bij Morgo Folietechniek zien we onze relaties dan ook niet als een standaard leverancier-klantverhouding, maar als een gelijkwaardige samenwerking waarbij beide partijen samen naar de optimale oplossing zoeken. John van de Bovenkamp, verkoopleider, licht dit toe.

Conceptmatige toepassing en advies

Technische bouwfolies in een bouwproject conceptmatig aanvliegen biedt veel toegevoegde waarde. Het gaat namelijk veel verder dan alleen het materiaal zelf; het draait om de juiste toepassing ervan in iedere specifieke situatie. Niet alleen de bouwfolie zelf, maar juist ook alles eromheen is essentieel om tot een optimaal eindresultaat te komen. Denk aan manchetten, fassade hoekjes, tape en aanverwante artikelen. En dat betekent voor ons maatwerk en het juiste advies geven in iedere bouwsituatie. Ook als dat betekent dat we samen op de specifieke bouwlocatie besluiten moeten nemen of samen in de fabriek staan te plakken.

  • Weet de klant dat het nieten buiten het beste met RVS-nieten kan gebeuren?
  • Dat zelfklevende stroken of tapes problemen voorkomen rondom overlap van bouwelementen?
  • Dat de verkeerde dampremmer aan de binnenzijde in een vochtige omgeving veel schade aan het element brengt?
  • Dat gevels in hoogbouw extreem lang open staan en dat dit gevolgen heeft voor de hsb-elementen?

En zo zijn er nog vele andere specifieke uitdagingen… De timmerindustrie ervaart vaak uitdagingen met betrekking tot open- of geslotenheid van daken en gevels, zonnepanelen op daken, brandklasse, dampremmende toepassingen en moeilijke detaillering die om maatwerk oplossingen vragen. In een partnerschap met Morgo verdwijnen deze uitdagingen, daar mogen ze op rekenen. Omdat we simpelweg compleet en goed adviseren rondom iedere specifieke situatie. Het resultaat? Geen faalkosten, geen discussies met de opdrachtgever en een product optimaal geplaatst zoals het hoort.

Boven op de ontwikkelingen

We nemen deel aan diverse werkgroepen en organisaties om boven op de ontwikkelingen en veranderende wetgeving te zitten. Hierdoor dragen we actief bij aan het vinden van gezamenlijke, nieuwe of verbeterde oplossingen. Belangrijke trends op dit gebied zijn brandwerendheid en biobased bouwen, isolatie, luchtdicht, dampopen en waterkerend bouwen. We leggen daarom veel nadruk op het delen van informatie over technische bouwfolies en alles dat erbij komt kijken. Bijvoorbeeld via de kennisbank op onze website waar je als modulaire of conceptuele bouwer, maar ook als handelaar, de juiste informatie vindt voor iedere toepassing. Wij vinden dat dit bijdraagt aan een volwaardig partnerschap.

Innovatieve concepten

Kijkend naar de toekomst, richten we ons voortdurend op innovatieve concepten. Denk aan het voorkomen van brandvoortplanting in hoogbouw en verduurzaming door middel van materiaalrecycling. Dit vertalen wij ook weer naar educatie voor professionals in de bouwsector, waarbij producttrainingen en theoretische kennisoverdracht centraal staan. Bijvoorbeeld rondom constructieopbouw, bouwfysica, dampspanningen, productspecificaties etc. Ook dat is namelijk wat wij onder partnerschap verstaan. Alleen zo bouwen we samen aan een hoger kwaliteitsniveau.

Vraagbaak

Wat nog niet altijd voor iedereen duidelijk genoeg is; technische bouwfolies spelen een essentiële rol in de prefab industrie. De juiste toepassing en afwerking voorkomt veel schade en ellende. De juiste aandacht draagt bij aan een kwalitatief bouwproces en daarmee optimaal woonplezier voor bewoners.

Omdat iedere bouwsituatie een andere oplossing verlangt, fungeren we voor een optimaal eindresultaat graag als vraagbaak voor onze klanten. Door vanuit onze one-stop-shop pasklare oplossingen voor iedere uitdaging te bieden, ontzorgen we de (prefab) timmerindustrie volledig. Zo bouwen we aan langdurige relaties en staan we als volwaardige partner klaar voor de uitdagingen van onze klanten. In 2024 doen we dit alweer 25 jaar succesvol!