De eerste steen

 

Ons fundament

 

Waar we aan bouwen

 

Onze werkwijze

 

Onze eigenschappen


DE EERSTE STEEN

DE GESCHIEDENIS VAN MORGO
De bedrijfsgeschiedenis gaat terug naar 1953. Het bedrijf is opgericht als Morgo Industrie en Handelsmaatschappij. Vanaf 1981 werden naast betonwaren, aluminium en gevelplaten ook foliematerialen onderdeel van het assortiment. Toen een aantal jaar later het bedrijf overgenomen werd door de zoon van de toenmalig eigenaar kwam de focus volledig te liggen op dak-en wandfolies en aluminium profielen.

In de jaren daarop verandert de naam naar Morgo Folietechniek BV met de specialisatie op verschillende bouwfolies. De visie was destijds dat folie een beter product was voor in de toekomst. Om het geloof in folie eer aan te doen is Morgo ingericht als een kleine en overzichtelijke firma met genoeg slagkracht.

Sinds 2007 is Morgo gevestigd in Zutphen. Door de groei in de jaren daarvoor moest er gezocht worden naar andere huisvesting voor personeel en producten. De locatie is volledig in gebruik en heeft op dit moment een beschikbaarheid van 670 palletplaatsen en biedt werkplekken voor al het personeel. Daarnaast biedt de locatie de mogelijkheden om mee te groeien met de noodzaak om duurzamer te werken: het pand is onder meer energieneutraal dankzij zonnecollectoren, sensor-gestuurde led-verlichting, een regenreservoir en oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Niet alleen onze bedrijfslocatie heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, ook de producten zijn continu verbeterd om te blijven voldoen aan de behoeften van onze partners. De onderneming is in staat om met partners mee te denken en hen te adviseren, zodat we samen onze missie kunnen verwezenlijken.

     
     

ONS FUNDAMENT

NAAR BOVEN

MISSIE STATEMENT
Morgo denkt mee met partners over de uitdagingen van morgen, zodat we gezamenlijk een hoger kwaliteitsniveau kunnen borgen. We ontwikkelen folies op basis van regelgeving en behoeften vanuit de markt. Het delen van expertise en aandacht voor de betrokken partners dragen bij aan een omgeving waarin we met elkaar kunnen excelleren in wat we doen: samen bouwen aan een
toekomst waarin een gezonde en veilige leefomgeving centraal staat. Onze missie is daarmee als volgt:


Morgo Folietechniek blijft zichzelf en zijn partners uitdagen om continu te ontwikkelen, zodat we samen bouwen aan het borgen van een hoger kwaliteitsniveau en een gezonde en veilige leefomgeving.


Wij zijn Morgo Folietechniek: zoveel meer dan een leverancier. Wij faciliteren, garanderen en co-creëren als partner in bouwfolie. Samen bouwen aan een hoger kwaliteitsniveau.

     

WAAR WE AAN BOUWEN

NAAR BOVEN

ONZE VISIE
Met Morgo word je uitgedaagd om samen te bouwen aan een gezonde en veilige leefomgeving. Dit doen we met en voor onze partners in de prefab, groothandel en industrie. Wij ademen kwaliteit en stralen dit uit in onze producten en samenwerkingen. Wij positioneren ons op drie thema’s: ondernemen met impact, verbeteren van producten en bieden van maximale dienstverlening.
     

ONDERNEMEN MET IMPACT

Het zit in ons DNA om aandacht te hebben voor mens én maatschappij. In de toekomst blijven we impact maken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We zetten in op het steunen van lokale stichtingen, we onderhouden onze netwerken met stagebedrijven en geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek om hun talenten te ontdekken. Daarnaast voelen we de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gezonde en veilige toekomst. We maken gebruik van zonne-energie, hergebruiken water en reduceren het gebruik van verpakkingen. Verder zetten we in op lange-termijn oplossingen. Morgo wil zich de komende jaren ontwikkelen als partner die producten ontwikkelt voor duurzaam, passief en circulair bouwen. Hierbij luisteren we altijd naar de behoeften van onze partners. Zo ondernemen we met impact.

     

VERBETEREN VAN PRODUCTEN

De folies van Morgo zijn van hoge kwaliteit. Zo zijn wij de marktleider op het gebied van afdichting, isolatie en bouwfolie voor daken, wanden, gevels en vloeren. Voor de innovatie van onze producten dagen we onszelf continu uit. Kennisvergaring, het bijhouden van trends en het stimuleren van nieuwe regelgeving zijn hiervoor cruciaal. We luisteren actief naar onze partners, zodat we ontwikkelingen tijdig kunnen lokaliseren en nieuwe kennis opdoen. Daarnaast nemen we zitting in verschillende brancheverenigingen en landelijke normcommissies, zodat we direct kunnen meedenken en sturing geven aan de regelgeving op het gebied van actuele thema’s in de markt, zoals brandveilig en luchtdicht bouwen. Dit maakt het mogelijk om continu te innoveren en mee te bouwen aan een hoger kwaliteitsniveau.

     

BIEDEN VAN MAXIMALE DIENSTVERLENING

Ons aanpassingsvermogen is eindeloos. We zetten in op kwaliteitsborging en het ontzorgen van de partner. Allereerst door onder extreme omstandigheden de rek- en treksterke, de UV-stabiliteit, de waterkerendheid en de brandwerendheid van onze producten te testen met onze geavanceerde apparatuur. Daarnaast zien we dat bouwen steeds meer digitale facetten krijgt. Het is essentieel om mee te gaan in deze technologische ontwikkelingen. Door bijvoorbeeld het automatiseren en het ontwikkelen van nieuwe systemen vereenvoudigen we ons bestelproces en geven we onze partners de mogelijkheid om zo efficiënt mogelijk te bouwen en hen te ontzorgen. Om onze partners optimaal te faciliteren, worden bijna al onze standaard producten binnen 24 uur geleverd. Zo streven we ernaar om ook in de toekomst in te zetten op maximale dienstverlening.

     

ONZE PRODUCTEN…

NAAR BOVEN

WERKWIJZE
     

GARANDEREN

Wij garanderen kennis en kwaliteit door onze jarenlange ervaring. Onze producten worden voorzien van nationale en internationale kwaliteits- en veiligheidscertificaten. De producten die wij leveren zijn daarmee veilig en voldoen minimaal aan de eisen van het bouwbesluit. Bovendien bewaken we zelf de kwaliteit van onze producten door middel van de ingangscontrole. We garanderen kwaliteit, zorgen voor een snelle levering en zijn  voorraadhoudend. Morgo biedt service op een hoog niveau.
     

FACILITEREN

Morgo gaat faciliterend te werk: we geven advies, denken graag mee en schakelen snel als de situatie daarom vraagt. Onze taak is om te ontzorgen, zodat partners hun potentieel kunnen bereiken. Wij zorgen ervoor dat alle producten professioneel, snel en efficiënt op de plaats van bestemming komen. We zijn te allen tijde vraagbaak, sparringpartner en adviseur. Bij Morgo is er altijd een aanspreekpunt, die eventueel vanaf het voortraject tot de uitvoering meedenkt. Wij hebben voor ieder probleem een oplossing: kwaliteit, maatwerk en goed advies nemen wij daarbij uitermate serieus.
     

CO-CREËREN

Wij zijn meer dan een leverancier. Een gezonde en veilige leefomgeving realiseren doen wij door kwalitatief te bouwen met partners door co-creatie. Het doel is altijd om gezamenlijk een hoger kwaliteitsniveau te borgen. We creëren met partners een omgeving waarin wij kunnen werken en excelleren, vanaf het eerste telefoontje tot en met de uiteindelijke realisatie van een project. Partners weten wat ze aan ons hebben. Verder zetten we in op het aangaan van langdurige relaties, om ook in de toekomst met elkaar het verschil te kunnen maken in de bouwsector.
     

ONZE EIGENSCHAPPEN

NAAR BOVEN

KERNWAARDEN & CULTUUR

LOYAAL

MENSGERICHT

NO-NONSENSE

Bij Morgo hebben we oog voor elkaar. We werken vanuit een gevoel van verbinding en staan altijd klaar voor de ander. De deur staat letterlijk en figuurlijk open en het wordt gewaardeerd als je even een praatje komt maken. Werken bij Morgo doe je met een team en in dat team zijn we loyaal naar elkaar, wat we ook uitstralen naar onze partners. Mensgericht is voor ons de juiste persoon op de juiste plek, waarbij we kijken naar ieders kwaliteiten en ambities. We zoeken een match tussen onze mensen en onze werkzaamheden voor een optimaal resultaat. Wanneer je je plek gevonden hebt, bieden wij ook ruimte om je verder te ontwikkelen. Op die manier geven we medewerkers de kans om te groeien. Wij zijn graag ongecompliceerd. Een gezonde dosis humor en nuchterheid kenmerken onze organisatie. We zijn duidelijk naar elkaar en onze partners, maar zorgen er ook voor dat iedereen vertrekt met een lach. We maken dingen niet mooier dan ze zijn en doen geen beloften die we niet waar kunnen maken. Op die manier vertellen we je het echte verhaal.