De aandacht voor brandveiligheid in gebouwen groeit gestaag, ook als het gaat over wetgeving. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan extra maatregelen om ervoor te zorgen dat de gebouwschil aan de gevraagde brandeis voldoet en dat de brandveiligheid voldoende gewaarborgd is. De brandklasse is hierin leidend. Of je voldoet aan de brandveiligheidswetgeving rondom technische bouwfolies, kun je controleren op 3 verschillende niveaus:

1. Brandklasse op product niveau

Op product niveau is er een brandtest uitgevoerd, vastgelegd in de Europese norm EN-13501 die bepaalt waaraan technische bouwfolie moet voldoen. Zo moeten hsb-gevels steeds vaker voldoen aan brandklasse B. De zogenaamde ‘calorische bomtest’ geeft aan hoeveel energie er vrijkomt als het product(materiaal) in brand vliegt.

Alle MorgoFassade producten van Morgo Folietechniek, de membranen voor open gevels, zijn brandklasse B-gecertificeerd. Ook een aantal technische folies voor gesloten gevels zijn beschikbaar met brandklasse B. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat deze Morgo-producten niet op een A2 substraat zijn getest, maar altijd vrij hangend getest worden, dus onder de meest realistische omstandigheden. Mocht een hogere brandklasse vereist zijn in het project, zoals brandklasse A2, kijk dan eens bij Fassawall.

2. Brandklasse van totale gevel of dak

Actueel is de test voor de totale gevel (hsb-opbouw) of dakopbouw; de ‘end use test’ voor brandklasse B. Deze is momenteel het vaakst vereist in bij gevels in hoogbouw. Alle componenten in de gevel worden hierin in samenhang getest. Zijn deze componenten brandklasse A2 of B getest, dan is de kans groot dat de gevel voldoet, maar ook dat moet getest worden. B + B is niet zomaar B leert de praktijk. Wil je dat de gevel brandklasse B-gecertificeerd is, dan moet deze dus ‘end use’ getest zijn. Gesloten gevels vereisen momenteel minimaal brandklasse D. Ook dit moet je kunnen aantonen met een brandcertificaat, dat je dus ook kunt behalen door een ‘end use’ test te doen.

Nu wordt in Nederland nog getest volgens de ‘Single Burning Item’ test (end use SBI), ook wel de prullenbak test genoemd. Maar de wetgeving wordt strenger. De testopstelling dient groter te zijn – en daarmee het vlak dat met vuur belast wordt – omdat dit een beter beeld geeft en meer zekerheid biedt in geval van hoogbouw.

Ook de eisen rondom (hsb of modulaire) hoogbouw en houten gevels worden steeds zwaarder. Zodra je gestapeld bouwt moeten de eerste 2,5m en vanaf 13m aan brandklasse B voldoen, omdat de kraanwagens van de brandweer boven 13m hoogte niet toereikend zijn.

Bij Morgo Folietechniek zijn we conceptdenkers. We trekken voor deze eisen, testen en certificaten op met partners als Rockpanel voor brandtesten van gevelplaten en Leegwater Houtbereiding voor houten open gevels. Daarnaast voeren we met diverse andere aanbieders van gevelbekleding geveltesten uit met als eindresultaat brandklasse B voor de totale gevel.

3. Eisen in de gevelspouw

Door toepassing van ‘Fire Barriers’ compartimenteren we de ruimte tussen folie en achterzijde van de gevelbekleding waardoor brand niet verder kan uitbreiden. De brandklasse- en product eisen hiervoor zijn opgesloten in de norm NEN-6068 die voorschrijft dat je moet voorkomen dat brand zich kan ontwikkelen in de gevelspouw.

Barriers zijn steenwolisolatiestroken met grafiet band aan de voorzijde. Ze worden meestal geplaatst op vloerranden of waar verdieping 1 en 2 zich scheiden. In een normale situatie zorgt de barrier voor voldoende ventilatie. Bij brand, als de barrier dus warm wordt, zet de band uit en drukt zo de ruimte achter de toegepaste gevelbekleding dicht. Zo voorkom je de ontwikkeling van brand naar andere verdiepingen.

Voor deze Fire Barriers werken we samen met Siderise Group, die de meeste Europese en wereldtesten voor diverse toepassingen op de gevel doet. Er komt een herziening op de norm NEN-6068. Deze wordt in de upgrade NEN-6668 aangescherpt. Hierin wordt bijvoorbeeld specifiek voorgeschreven Fire Barriers toe te passen in gevelbouw.