Spinvlies heeft vele toepassingen. Door het damp-open en waterkerende karakter van spinvlies, wordt spinvlies als bouwfolie veelal gebruikt aan de koude, damp-open zijde. Door de waterkerendheid van het spinvlies wordt water uit het element geweerd, terwijl de damp-openheid er voor zorgt dat vocht wat zich in het element bevind eenvoudig een weg naar buiten kan vinden.