Op daken dient altijd een damp-open en waterkerende dakfolie aangebracht te worden. Daar zijn echter allerlei varianten van verkrijgbaar. De dakfolie die het best geschikt is voor uw specifieke toepassing is afhankelijk van de hellingshoek van het dak. Hieronder leggen we kort uit welke dakfolies geschikt zijn voor de verschillende hellingshoeken.

Welke dakfolie heb ik nodig?

Bij een hellingshoek van >25o

Bij standaard daken die een hellingshoek van 25o of meer hebben, kan een standaard spinvlies dakfolie worden toegepast. De MorgoVent 120 of de MorgoVent 150 dakfolies zijn hier bijvoorbeeld zeer geschikt voor. 

Bij een hellingshoek van 15o – 25o

Bij een flauw hellend dak – met een hellingshoek van 15o tot 25o – dient er een waterkerende damp-open folie toegepast te worden die een grotere waterkolom heeft (met andere woorden, een folie die een hogere waterbelasting aan kan). Hoe flauwer de helling van het dak, des te hoger de waterbelasting die de folie aan moet kunnen. Onze MorgoTop Standaard folie is uitstekend geschikt voor dit soort daken.

Bij een hellingshoek van 5o – 15o

Bij een flauw hellend dak dat een hellingshoek tussen 10o en 15o heeft, moet deze folie in de basis waterkerend en damp-open zijn. Wij adviseren het gebruik van MorgoTop FH folie. Voor zeer flauw hellende daken – met een hellingshoek van 5o tot 10o – kunt u de MorgoTop ZF toepassen.

Op de website www.morgofolietechniek.com kunt u de technische gegevens en de verwerkingsvoorschriften van al onze bouwfolies vinden.

Waar moet ik rekening mee houden bij het aanbrengen van dakfolie?

Bij het gebruiken van de hierboven genoemde folies is het van belang dat tussen de tengel (de houten lat die tussen het dakbeschot en panlatten wordt geplaatst) en de folie een MorgoTopband wordt aangebracht. Dakfolies worden hoofdzakelijk mechanisch met RVS nieten aangebracht. Overlappingen en aansluitingen kunt u het beste verlijmen met behulp van MorgoColl, dat speciaal is ontwikkeld voor een optimale hechting en lucht- en waterdichte afdichting.