Bij het selecteren van de juiste dakfolie is het heel belangrijk om rekening te houden met de helling van het dak, en de waterdichtheid van de dakpannen. Kunt u bij een dakhelling onder de 25° een standaard folie toepassen?

Waarom is de hellingshoek van het dak belangrijk?

Bij een sterk hellend dak (zoals bij A-frame woningen) loopt hemelwater direct van het dak af. Maar bij een flauw hellend dak onder de 25° dient er een dakfolie te worden toegepast die niet alleen goede waterkerende en damp-open eigenschappen heeft, maar ook een grotere waterbelasting aankan – een grotere waterkolom, zoals dat in vaktermen heet. “Meer of minder dan 25°” is echter niet specifiek genoeg; u moet weten of het dak een helling heeft van 5°, 10°, 15°. Want hoe flauwer de helling van het dak, hoe groter de waterkolom moet zijn.

Welke dakfolie is geschikt voor een dakhelling onder de 25°

Bij een dakhelling tussen 15° en 25° graden kunt u MorgoTop Standaard folie toepassen. Bij een iets flauwere dakhelling tussen de 10° en 15° graden is de MorgoTop FH folie zeer geschikt. Bij een zeer flauw hellend dak tussen 5° en 10° graden is MorgoTop ZF dakfolie de beste keus. Ongeacht welke dakfolie u gebruikt, alle overlappingen en aansluitingen moeten altijd verlijmd worden met MorgoColl. Daarnaast is het van belang dat tussen de tengel en de folie een MorgoTopband wordt aangebracht.

Meer weten over MorgoTop dakfolies?

Voor alle technische gegevens en verwerkingsvoorschriften van de hierboven genoemde dakfolies kunt u terecht op www.morgofolietechniek.com.