Bij het bepalen van het juiste isolatiemateriaal voor uw project zijn er tal van factoren om rekening mee te houden. Zo is het onder andere belangrijk om te kijken naar de RD waarde van isolatiemateriaal, soms ook wel de R waarde genoemd. Hieronder leggen we uit wat de RD waarde precies is, wat het belang ervan is en hoe deze waarde berekend kan worden.

Wat is de RD waarde?

De RD waarde van isolatie staat voor de warmteweerstand van het materiaal. Deze waarde geeft dus aan wat het thermisch isolerend vermogen van de isolatie is. Hoe hoger de RD waarde, hoe beter het materiaal isoleert, dus hoe meer warmte er binnen blijft in de winter. In de zomer zorgt isolatie met een hoge RD waarde juist dat het binnen lekker koel blijft.

De ‘D’ in RD waarde staat voor ‘declared’, omdat het een door de fabrikant aangegeven waarde betreft.

Waarom is de RD waarde van isolatie belangrijk?

Men gebruikt de RD waarde van isolatie om te bepalen welk van de meest geschikte materialen thermisch het beste isoleert. Dit is onder andere van belang om te voldoen aan de eisen voor energieneutraal bouwen, maar ook voor het verkrijgen van subsidies voor bijvoorbeeld dakisolatie.

Hoe kan ik de RD waarde van isolatie berekenen?

De RD waarde van wordt altijd uitgedrukt in m2K/W en kan berekend worden door de dikte van het isolatiemateriaal te delen door de lambda waarde (λ), dat de warmtegeleidbaarheid van een isolatiemateriaal aangeeft.

De formule om de RD waarde van isolatie te berekenen is dus:

R = d / λ

 Daarbij staat ‘d’ voor de dikte van het isolatiemateriaal in meter en λ voor de lambda waarde (ook wel de warmtegeleidingscoëfficiënt genoemd).

 Om een voorbeeld te geven:

U heeft een isolatiemateriaal aangeschaft met een dikte van 50 mm en een lambda waarde van 0,035. Volgens de formule komt u dan uit op een RD waarde van 0,05 / 0,035 = 1,42. Wilt u een RC waarde van 3 bereiken, dan moet het isolatiemateriaal dus in minimaal twee lagen worden aangebracht.

Ik kom ook weleens een RC waarde tegen, wat is het verschil?

Waar de RD waarde de warmteweerstand van het isolatiemateriaal aangeeft, wordt de RC waarde gebruikt om de warmteweerstand van de totale constructie aan te duiden. Dat kan bijvoorbeeld een spouwmuur of een dak zijn.