Vochtwerende folie is, hoe kan het ook anders, bedoeld om vocht in de constructie van een gebouw te weren. Vochtwerende folie die wordt toegepast aan de buitenzijde van de constructie heeft met name een waterkerende functie: het voorkomt dat er vocht van buitenaf in de constructie kan terechtkomen.