Dampwerende folie wordt gebruikt in daken en gevels, om te voorkomen dat vocht binnendringt in de constructie en daar condenseert. Vocht kan namelijk ongemerkt jarenlang inwerken op de constructie waardoor (hout)rot en schimmels vrij spel hebben. Dit is niet alleen slecht voor de gezondheid maar ook gevaarlijk voor de integriteit van de constructie.