Vochtwerende folie is altijd bedoeld om te voorkomen dat er vocht in de constructie terechtkomt. In een gebouw waar gewoond of gewerkt wordt, ontstaat warme opstijgende lucht. Zonder goede vochtwerende folie, ofwel zonder dampdichte folielaag, komt deze warme lucht in de constructie terecht. Warme lucht die condenseert in de koude omgeving van de constructie veroorzaakt vocht in de constructie. Dit vocht veroorzaakt schimmel en rotting en tast zo de constructie aan.

Ook vocht van buiten naar binnen is om deze reden ongewenst: het tast de levensduur van de constructie aan. Vochtwerende, waterkerende folie voor de buitenzijde van de constructie is damp-open (ademend), zodat vocht dat onverhoopt de constructie is binnengedrongen door verdamping weer naar buiten kan.