Brandwerende folie in een constructie zorgt er voor dat de doorslag van vuur naar de achterliggende constructie wordt beperkt. Brandwerende folie draagt niet bij aan de voorplanting van vuur. Zodra de vuurbron verdwijnt zal de folie direct doven. Dit in tegenstelling tot folies zonder brandklasse A2 of B, waarbij de folie kan blijven branden of het vuur kan verspreiden ondanks het doven van de vuurbron.