Anders dan bij dampremmend folie, wordt dampopen folie aan de buitenzijde van de constructie geplaatst. Enerzijds fungeert de folie hier als waterkering en anderzijds heeft het een dampdoorlatende functie. Dit laatste zorgt ervoor dat dat vocht in de constructie, dat veelal door condensatie ontstaat, het pand en het isolatiemateriaal niet kan aantasten.