Morgo Hijsbanden: veiligheid voor alles!

Morgo Hijsbanden zijn bij uitstek geschikt voor het hijsen van kozijnen, dak- en gevelelementen. Onder het motto ‘safety first’ neemt Morgo Folietechniek diverse maatregelen die niet alleen de banden, maar ook de toepassing ervan veilig zijn. Zo worden de banden uitgebreid getest, werken we met handige kleurcodes, gelieerd aan belastbaarheid en voldoen de banden aan de strenge Europees vastgestelde NEN 1492-1 norm.

Nader uitgelicht

Morgo Folietechniek levert hijsbanden met een daaraan gekoppelde maximale trek- c.q. hijssterkte. Op de duidelijk zichtbare labels staat de last die de betreffende band mag hijsen, men kan dus direct zien of de goede hijsband wordt toegepast. De zwarte lijnen, ofwel gestikte naden, zijn vervaardigd van een hightech garen. Morgo levert hijsbanden geschikt voor 500 tot 1000 kg.

Direct, gestropt of geregen hijsen

Het is belangrijk te weten welke hijsmethode toegepast wordt, omdat het toegestane te hijsen gewicht per methode anders is. Zo kan bij de zogenaamde directe of rechte hijsmethode worden uitgegaan van de WLL. Bij gestropt of geregen hijsen moet worden uitgegaan van 80 procent van de van de WLL. Het is dan ook heel belangrijk na te gaan welke methode van hijsen wordt toegepast. Maar niet alleen de toegepaste methode is van belang. Voor gebruik van de banden dient een aantal belangrijke spelregels in acht te worden genomen om de veiligheid te kunnen garanderen. Een ervan is de visuele controle op onder meer verkleuring, beschadigingen, insnijdingen en zo meer. Zeker als de banden al vaker zijn gebruik natuurlijk van ongekend belang. Klik hier voor een uitgebreide gebruiksaanwijzing met daarin ook de verschillende hijsmethodes, toegestaan hijsgewicht et cetera.

 

Let voor gebruik van hijsbanden op:

 • Eventuele verkleuring, verontreiniging, weer, gaten of losse stiksels;
 • Beschadigingen of slijtage;
 • Insnijdingen, of beschadigingen van de buitenhoes.

Indien hier sprake van is, de hijsbanden niet meer gebruiken.

 

Wat is NEN 1492-1?

De ‘platte’ hijsbanden die Morgo Folietechniek levert, voldoen allemaal aan de strenge Europese NEN 1492-1 normering. Dit houdt onder meer in dat de banden een minimale breedte en dikte hebben. Dat ze maar liefst 7x de toegestane WLL moeten kunnen weerstaan. En dat de fabrikant structureel 1 op de 1000 geleverde banden moet testen, voordat ze geleverd worden. Elke levering wordt voorzien van een certificaat, als bewijs dat aan deze en andere veiligheidsvoorschriften is voldaan.

 

Morgo Hijsbanden voldoen aan NEN 1492-1 met als voordeel:

 • Dat ze een minimale breedte en dikte hebben;
 • Dat de hijsbanden uitgebreid zijn getest (1 op de 1000);
 • Dat elke hijsband is voorzien van een label informatie over onder meer het materiaal;
 • Dat de hijsbanden voorzien zijn van een certificaat (individueel- of productiecertificaat).

 

Vragen?

Bij Morgo Folietechniek helpen wij u graag met het maken van veilige keuzes. Dus hebt u vragen over hijsbanden en het gebruik ervan, neem dan contact met ons op.

 

 Enkele risico’s van werken met hijsbanden:

 • Beknellingsgevaar;
 • Gehesen of geheven lasten kunnen vallen;
 • Omvallen last tijdens transport na het afpikken;
 • Instorten stapels.