FIRE BARRIERS

De brandveiligheid van de gevel gaat verder dan alleen de folie. Om te voldoen aan een brandveilige gevel is denken en ontwerpen in systemen doorslaggevend. De Fire Barriers zijn voor vliesgevel, open houten en geventileerde gevels toe te passen. Door toepassing van Fire Barriers compartimenteren we achter de gevelbekleding waardoor brand niet verder kan uitbreiden.

Gevel Detail

Na het plaatsen van de Fire Barriers blijft de noodzakelijke ventilatie achter de gevelbekleding gewaarborgd!

 

Geventileerde (open) gevels

Barriers in diverse breedtes en diktes waarmee we de geventileerde (open) gevels en vliesgevels compartimenteren achter de gevelbekleding en uitbreiden van brand voorkomen.

 

Vliesgevels

Barriers in diverse breedtes en diktes ter voorkoming van brandvoortplanting tussen vliesgevel en vloerranden.