Kwaliteitsborging in de praktijk. Morgo Folietechniek is er klaar voor!

De tendens dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan producten en oplossingen is in de hele bouw sterk voelbaar. De officiële kwaliteitsstandaard waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen wordt alsmaar hoger. Onder meer de Wet Private Kwaliteitsborging zorgt dat het steeds belangrijker wordt kwaliteit ook daadwerkelijk te garanderen en deze inzichtelijk en aantoonbaar te maken. Voorafgaand aan de bouw én bij de oplevering van projecten. Adjunct-directeur Everhard Gerritsen vertelt hoe Morgo Folietechniek hiernaar kijkt.

Everhard Gerritsen: “Morgo is blij met de ontwikkelingen rondom kwaliteit in de bouw. Die sluiten perfect aan bij hoe wij willen werken met onze klanten. In de bijdrage die wij leveren aan bouwprojecten is de kwaliteit van het eindresultaat altijd leidend geweest. Kwaliteit is en blijft hét speerpunt voor Morgo Folietechniek. Nu wordt het ook vanuit opdrachtgevers en vanuit de wetgeving steeds belangrijker om die kwaliteit te kunnen garanderen. Een goeie ontwikkeling, wat ons betreft.”

Wet Private Kwaliteitsborging: wat gaat er veranderen in de praktijk?

De nieuwe wetgeving rondom kwaliteitsborging staat voor een samenhangend stelsel van kwaliteitseisen en kwaliteitsprocedures. Hiermee kunnen betrokken partijen aantoonbaar garanderen dat het te realiseren bouwplan bij oplevering een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau heeft.

Everhard Gerritsen: “Er wordt gewerkt met een vooraf opgesteld ‘opleverdossier’. In dit dossier worden alle documentatie, rapportages, ontwerptekeningen en databladen opgenomen die tezamen onderbouwen dat het te realiseren gebouw voldoet aan gewenste en gestelde kwaliteitseisen. De input voor dit opleverdossier komt niet alleen van de architect en bouwadviseurs. Juist ook wij als leveranciers kunnen belangrijke kennis en informatie aandragen om de kwaliteit van ons aandeel en onze oplossingen te onderbouwen.”

Leveranciers krijgen een grotere rol in de bouwketen

Everhard vervolgt zijn verhaal: ”Toen een tijd geleden de Wet Private Kwaliteitsborging werd aangekondigd, lag hier al snel de vraag bij op tafel: wat betekent deze nieuwe kwaliteitsborging voor Morgo Folietechniek?
Onze opdrachtgevers gaan meer van ons vragen. In de praktijk merken we dat al duidelijk. Opdrachtgevers hebben niet alleen behoefte aan onze producten, maar ook aan onze kennis. Ze verwachten ook meer kennis. Ze hebben behoefte aan sparringpartners die hen ondersteunen bij het maken van goed onderbouwde keuzes in complexe bouwprojecten. De volgende stap in de kwaliteitsborging is dat de juiste kennis en adviezen worden vastgelegd, waarmee de kwaliteit achteraf eenvoudig aantoonbaar is.”

Kwaliteitsborging berust op 3 kwaliteitspijlers

Om de kwaliteit van producten te verbeteren en te waarborgen voor opdrachtgevers, werkt Morgo Folietechniek vanuit drie belangrijke kwaliteitspijlers:

1.    Kennis en ervaring op het gebied van actuele ontwikkelingen en innovatieve technieken worden continu uitgebreid.
2.    De ontwikkeling van nieuwe producten en totaaloplossingen voor de meest voorkomende details.
3.    Kwaliteitsgaranties worden gewaarborgd via onderzoek in het interne kwaliteitslaboratorium en de certificering van producten.

Samenwerken in de bouw wordt steeds belangrijker

Everhard: “Onze kennis en ervaring worden steeds belangrijker. En die kunnen we het beste inzetten als we op de juiste manier met opdrachtgevers samenwerken en hen adviseren. Het liefst al in een vroeg stadium van een project. Dan kunnen wij het meeste voor hen betekenen. Als we het over productontwikkeling hebben, sluiten we het liefst aan bij de behoefte die er in de praktijk is. Dat vraagt van ons dat we meedenken als kennispartner voor onze klanten en samenwerkingspartners. In de praktijk hebben we hele mooie voorbeelden van goeie oplossingen die perfect aansluiten bij de behoefte van opdrachtgevers en die tot stand zijn gekomen in samenwerking met andere partners in de bouw. Deze manier van samenwerken is succesvol. Daar zijn we blij mee en ook wel een beetje trots op. Wij denken dat samenwerken in onze markt in de toekomst alleen maar belangrijker wordt.”