Rc berekenen

Rc berekenen

De Rc-waarde geeft de totale isolatiewaarde weer van een constructie of constructiedeel. Ofwel het geeft de totale isolatiewaarde (R-waarde) aan van de verschillende materialen waaruit de constructie is opgebouwd. Zo kunnen we de Rc-berekenen van meerlaagse isolatiefolies en -producten, houtskeletbouwconstructies, wanden, daken of de vloer in z’n geheel.

De R van Rc staat voor resistance (verzet, weerstand). De c staat voor constructie. Maar voor velen staat de c voor combinatie, omdat de Rc-waarde staat voor de isolatiewaarde van de combinatie van gebruikte materialen en producten in een constructie.

De formule om Rc-waarde te berekenen

De Rc berekenen van meerlaagse producten of van constructies begint bij het berekenen van de R-waarde van de afzonderlijke materialen die zijn toegepast. 

Constructies bestaan altijd uit meerdere lagen van veelal verschillende materialen. Om de Rc-waarde te berekenen worden de R-waarden van de verschillende materialen uit de constructie bij elkaar opgeteld. In het Bouwbesluit (volgens NEN 1068) wordt daaraan nog eens een correctiefactor Alfa toegevoegd, voor onnauwkeurigheden in de verwerking en opbouw van de constructie.

De Rc-waarde berekenen we met de volgende formule:

Om te voldoen aan het Bouwbesluit 2015 wordt de Rc-waarde als volgt berekend:  

Rc wordt uitgedrukt in m2K/W

  • Rc - Warmteweerstand van de constructie in m2 K/W.
  • R - Warmteweerstand van de verschillende materialen in de constructie in m2 K/W.
  • Rsi - Warmte-overgangsweerstand binnen (si staat voor surface interior)
  • Rse - Warmte-overgangsweerstand buiten (se staat voor surface exterior)
  • α - Correctiefactor (onder meer convectie en onnauwkeurigheden in de verwerking)

 

Voor de Rsi en Rse worden de waarden gehanteerd zoals opgenomen in het Bouwbesluit. 

 

Online rekentools Rc berekenen

Uiteraard zijn er diverse rekentools voorhanden waarmee de Rc waarden van verschillende constructies of (samengestelde) isolatieproducten eenvoudig berekend kunnen worden. Daarbij wordt uitgegaan van de verschillende R-waarden en isolatienormen die zijn vastgelegd in de NEN-1068 en opgenomen in het Bouwbesluit.

Voorbeelden van Rekentools om Rc te berekenen zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijke Rc-waarde wordt sterk bepaald door bouwkwaliteit

De Rc berekenen van een constructie of gebouwschil gebeurt op basis van de kenmerken van de gebuikte materialen (warmteweerstand, geleidingscoëfficiënt, materiaaldikte, vochtigheidsgraad etc.). De werkelijke Rc waarde van een constructie of gebouwschil in de praktijk wordt sterk bepaald door de kwaliteit van de bouw. Ofwel hoe nauwkeurig en zorgvuldig zijn materialen verwerkt en constructies opgebouwd en afgewerkt. Onnauwkeurige uitvoering of afwerking van constructies levert gemakkelijk knelpunten op, waardoor de berekende en beloofde isolatiewaarden niet gegarandeerd kunnen worden.
Projecten

Relevante producten

Belgium version of this website