Eisen duurzaam bouwen volgens de Rijksoverheid

Volgens de Rijksoverheid wordt er bij duurzaam bouwen gedurende de hele levensduur van het gebouw rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dus niet alleen in de ontwerpfase en tijdens de bouw, maar ook tijdens de verbouw, renovatie of sloop van het gebouw. De eisen voor duurzaam bouwen zijn ook van toepassing op het gebruik van het gebouw. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop het verwarmt of gekoeld wordt.

Concreet kunnen de eisen voor duurzaam bouwen worden vertaald naar:

 • Het besparen van energie (bijvoorbeeld door het toepassen van HR-ketels, warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen);
 • Het besparen van grondstoffen en (schaarse) materialen;
 • Het besparen van water;
 • Het creëren van een gezond binnenmilieu (onder andere een goede ventilatie om vocht, schimmelvorming en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen);
 • Het realiseren van zo min mogelijk hinder op het gebied van onder andere licht en geluid;
 • Het minimaliseren van vervuiling (onder andere CO2-uitstoot);
 • Het gebruiken van materialen die opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

Eisen voor duurzaam bouwen en subsidies

Om duurzame bouw in Nederland te stimuleren bieden zowel de Rijksoverheid als individuele provincies en gemeenten verschillende subsidies voor projecten die voldoen aan bepaalde eisen voor duurzaam bouwen. Zo is er bijvoorbeeld de Groenregeling (financiering voor duurzaam vastgoed), de NESK (subsidie voor energiezuinige scholen en kantoren) en de MIA (een belastingaftrek voor duurzame investeringen door bedrijven). Voor het beoordelen van projecten wordt gebruik gemaakt van verschillende meetinstrumenten, beoordelingsmethodes, keurmerken en certificaten.

Keurmerken en certificaten voor duurzaam bouwen

Om meer duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot de eisen voor duurzaam bouwen zijn zowel op landelijk als op Europees niveau verschillende keurmerken en certificaten in het leven geroepen. Denk hierbij aan:

 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Een instantie die de duurzaamheid van nieuwe en bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten meet en beoordeeld).

 • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Als een van de meest gebruikte beoordelingssystemen voor duurzaam bouwen, verstrekt LEED een framework voor het creëren van gezonde, efficiënte en kostenbesparende groene gebouwen. LEED certificering is een wereldwijd erkend symbool voor duurzame prestaties.

 • GPR

GPR is een software pakket met vijf applicaties die speciaal zijn ontwikkeld voor met meten van de duurzaamheid van woning- en utiliteitsbouw, het inzichtelijk maken van de duurzaamheid van gebouwen en gebieden, het meten van de milieuprestaties van nieuwbouw en GWW-werken, het inzicht geven in de duurzaamheid van gebiedsontwikkeling en het meten van de duurzaamheid van stations, zwemballen en sporthallen.

 • GreenCalc

GreenCalc is een rekenprogramma dat in opdracht van de Rijksgebouwendienst werd ontwikkeld voor het berekenen van onder andere het materiaal-, energie- en watergebruik van een gebouw.

 • DuboCalc

DuboCalc is een softwaretool die ontwikkeld werd om op een snelle en gemakkelijke manier de duurzaamheid en milieukosten van ontwerpvarianten van GWW werken te berekenen.