Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is allang geen trend meer. Het is een ontwikkeling die tot in alle aspecten van de bouw steeds verder wordt doorgevoerd. Het is een van belangrijkste uitgangspunten bij het gros van alle nieuwbouwactiviteiten, ongeacht de opdrachtgever (particulier, overheid, woningbouw, instellingen en bedrijven).

Duurzaam bouwen is de nieuwe standaard

Duurzaam bouwen is de nieuwe standaard. En niet alleen bij nieuwbouw, ook bij verbouw en renovatie worden volkomen andere keuzes gemaakt dan enkele decennia geleden. Simpelweg omdat er bij oude, maar ook bij relatief jonge gebouwen, veel mogelijk is om bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen te nemen. De vele technische ontwikkelingen en prijsdalingen maken het mogelijk de energiebesparende aanpassingen in korte tijd terug te verdienen.

Bouwsector levert cruciale bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen

Duurzaam bouwen heeft grote impact. De bouwsector is hiermee een cruciale sector voor het realiseren van diverse nationale en internationale milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Duurzaam bouwen richt zich op:

  • Energiebesparing voor gebruikers
  • Het verbeteren van de levensduur van gebouwen
  • Comfortabele gebouwen met een gezond binnenmilieu
  • Efficiënter en goedkoper onderhoud van gebouwen op termijn
  • Het terugdringen van materiaalgebruik en de keuze voor materialen die duurzaam, minder milieubelastend en recyclebaar zijn
  • Minder CO2-uitstoot

 

Duurzaam vastgoed vraagt om nieuwe oplossingen

Morgo Folietechniek sluit met haar kennis en producten nauw aan bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen. Om dit steeds beter te kunnen doen, richten we ons nadrukkelijk op het bieden van totaaloplossingen die op een vernieuwende manier bijdragen aan duurzame en kwalitatief hoogwaardige bouwoplossingen.

Totaaloplossingen voor luchtdicht en passief bouwen

Onze productlijnen en totaaloplossingen sluiten nauw aan bij het zogenaamde luchtdicht en passief bouwen, twee belangrijke bouwconcepten voor duurzaam bouwen.

Luchtdicht bouwen is erop gericht alle ongewenste kieren en naden in gebouwen te dichten, om zo ongecontroleerde luchtstromen (in- en exfiltratie) tegen te gaan. Luchtdicht bouwen levert een energiebesparing op die kan oplopen tot wel 30%.

Passief bouwen is het bouwen van woningen en gebouwen die gebruikmaken van passieve warmtewinning via de bodem en de zon. De gebouwen hebben geen conventionele warmtesystemen. Dit kan alleen wanneer er sprake is van optimale isolatie en luchtdichting. Luchtdicht bouwen is daarmee een onderdeel van passief bouwen.

Kwaliteit luchtdicht en passief bouwen is kwetsbaar

Luchtdicht-, energiezuinig-, en passief bouwen zijn belangrijke thema’s bij duurzaam bouwen. In de praktijk wordt de kwaliteit daarvan niet alleen bepaald door de keuzes die gemaakt worden ten aanzien van ontwerp, constructie en materialen. De kwaliteit van het eindresultaat wordt sterk beïnvloed door de verwerking van de gekozen oplossingen en materialen.

Knelpunten duurzaam bouwen in de praktijk

Knelpunten met betrekking tot luchtdicht – en energiezuinig bouwen die wij in de praktijk tegenkomen, hebben veelal te maken met de afwerking van aansluitpunten, zoals bijv.:

  • Aansluitingen van (houtskeletbouw) elementen op betonnen casco’s en gevelconstructies
  • Aansluitingen van kozijnen op (houtskeletbouw) elementen, prefab-elementen en gevels
  • Aansluitingen tussen (houtskeletbouw) elementen onderling;
  • Doorvoerpunten van elektra bij folies aan de buitenzijde.

 

Kwaliteitsverbetering eenvoudig te realiseren

Een belangrijke sleutel voor kwaliteitsverbetering ligt in het oplossen van deze veel voorkomende knelpunten. Morgo Folietechniek focust zich op het ontwikkelen van nieuwe concepten in de vorm van totaaloplossingen. Daarbij is er niet alleen veel aandacht voor bouwfolies of isolatieproducten, maar evenzoveel voor de verwerking en afwerking!

Door te investeren in de juiste verwerkingsmethoden en -producten, zoals lijmen, kitten, tapes en afdichtingsprofielen, wordt het relatief eenvoudig om naadloze aansluitpunten te realiseren bij het toepassen van isolatie-, afdichtings- en waterkerende bouwfolies en producten. Zo wordt snel en goedkoop een grote kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd.